Un psicòleg per a qui?

visuel: une patiente consulte

 

 

PERSONES 

Ofereixo sessions  individuals a infants, adolescents, 

adults i persones grans necessitin suport, acompanyament i tractament psicològic en qualsevol qüestió.

 

 

visuel: père et son bébé consultent

 

 

FAMÍLIES  

Treballem afavorint la relació mare-nadó / pare-infant /

pares-fills, tenint sempre present el benestar del nen.

 

 

   

visuel: les professionnels font de la supervision

PROFESSIONALS 

Proposo un anàlisi de la pràctica dels professionals dels àmbits de la salut, social o educatiu, tant a través de sessions grupals com individuals.